מינהלת הכנס

 

מרכז מידע טלפוני: 03-6489339

כתובת דוא"ל: emergency@emergencyisrael.org

מזכירות הכנס: אקספו קונסולט בע"מ

                       ארגון וניהול כנסים בינלאומיים ותערוכות בטחוניות