ביטאון הפורום הלאומי להתמודדות עם מצבי חירום

 

 

לוגו הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירוםמוקטן 8 - Copy 

     קישור לגיליון מספר 1 של ביטאון הפורום הלאומי להתמודדות עם מצבי חירום

                                     לחצו על התמונה:

לוגו הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירום 3