מחירון השתתפות והרשמה לכנס

 

יום ד' 13 נובמבר  2019 – מרכז הכנסים החדש "שפיים"


בשיתוף הפורום הלאומי להתמודדות עם מצבי חירום

 

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף בכנס. להלן תנאי ההשתתפות ואופן  ההרשמה.

 

מחיר השתתפות בכנס

הכניסה לכנס מותנית ברישום מוקדם ובקבלת אישור השתתפות אותו יש להציג בכניסה.

מחיר ההשתתפות מיועד לכיסוי הוצאות הכיבוד והאירוח בלבד.

ההשתתפות בהרצאות ובדיונים הינה ללא תשלום.

 

 

מחיר לרישום מוקדם

עד תאריך 30 ספטמבר  2019

מחיר רישום מאוחר

   מתאריך 1 אוקטובר 2019  

מחיר השתתפות

400 ש"ח

550 ש"ח

מחיר לחברי הפורום הלאומי

להיערכות לשעת חירום


300 ש"ח

 

550 ש"ח

מחיר לאנשי מערכת הביטחון 

והחירום במדים. 

 

220 ש"ח

 

270 ש"ח

ביקור בתערוכה

(ללא השתתפות בכנס)

                       

ללא תשלום

מותנה ברישום מוקדם

 

·       המחירים כוללים מע"מ. חשבונית מס/ קבלה תינתן בעמדת הקבלה בכניסה לכנס.

 

מחיר ההשתתפות כולל:

 • כניסה לכל מסלולי ההרצאות
 • כיבוד בוקר, קפה וכיבוד במהלך כל היום, ארוחת צהריים
 • ביקור בתערוכת הטכנולוגיות
 • תעודת השתתפות רשמית (כולל אישור הכרה ליום כשירות)

 

הנחיות לרישום לכנס:

 1. אישור התשלום ישמש את העובד לקבלת החזר מהארגון בו הוא עובד. 
 2. ההשתתפות בכנס מוכרת כהשתלמות מקצועית לצורכי גמול ולצרכי מס.
 3. חתימה על טופס הרישום מהווה התחייבות להשתתפות ולתשלום.
 4. ביטול ההרשמה עד 10 אוקטובר  חיוב 50% מדמי הרישום. לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי הרישום והמשתתף יחוייב לשלם את מלוא דמי ההשתתפות.
 5. אישור הרשמה יישלח לאחר ביצוע התשלום בפועל.
 6. מספר המקומות מוגבל.

אופן הרישום לכנס

להלן אפשרויות הרישום לכנס: 

הרישום הוא אישי ויש לרשום כל משתתף בנפרד גם אם ישנם מספר משתתפים מאותו הארגון.

רישום מקוון

הרישום לכנס מבוצע באופן מקוון ומאפשר אישור קבלה מיידי בתום הרישום.

רישום באמצעות קישור

לחיצה על הקישור יעביר אתכם לטופס ריש

 

http://securityisrael.activetrail.biz/רישום-לכנס-חירום-לאומי-7

 

רישום באמצעות דואר אלקטרוני:

 

יש לשמור את הטופס המופיע בהמשך במחשב בשם "טופס הרשמה לכנס  ישראל ישראלי" (לפי שם הנרשם) למלא את כל הפרטים ולשלוח כקובץ מצורף לכתובת הדוא"ל: emergency@emergencyisrael.org

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד מזכירות הכנס הארצי ה-7

להתמודדות עם מצבי חירום

 

 

אבקש לרשום את הח"מ להשתתפות בכנס :

 

 

שם : ___________________________________________________

חברה/ ארגון: ____________________________________________

תפקיד: _________________________________________________

דרגה: __________________________________________________

טלפון: _________________________________________________

פקס: __________________________________________________

דוא"ל: ________________________________________________

חשבונית על שם: _______________________________________________

ח.פ. החברה (אם החשבונית על שם חברה)  : ___________________________________

כתובת דואר אלקטרוני למשלוח חשבונית דיגיטלית: _____________________________

הנני מאשר בזאת את התחייבותי להשתתפות בכנס ולבצע את התשלום כנדרש.

חתימה _____________                     תאריך __________________

 

דוא"ל emergency@emergencyisrael.org

 

 

 

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי:

 

 

סך לתשלום:  __________________

סוג כרטיס האשראי:   ישראכרט       MASTERCARD      VISA      

מספר הכרטיס: _________________________________

שם בעל הכרטיס: ____________________________

ת.ז. בעל הכרטיס: _________________________

תוקף הכרטיס: חודש ____    שנה _____

3 ספרות על גב הכרטיס (CVV) _______________

התשלום מבוצע עבור (שם המשתתף)  _________________________________

 

 

 

לתשלום באמצעות העברה בנקאית:

 

התשלום עבור:  חב' אקספו קונסולט בע"מ

ח.פ.:  513740449

שם הבנק: הפועלים

מס' הבנק: 12

מס' הסניף: 613

מס' החשבון: 578106

כתובת הבנק: ביאליק 32 ר"ג

 

יש לציין על ההעברה "כנס חירום לאומי 7" ואת שם המשתתף בגינו מבוצע התשלום

 

יש לשלוח העתק העברה לכתובת מייל emergency@emergencyisrael.org – או לפקס מספר – 03-6489338

 

 

 •