תצוגת טכנולוגיות

 

התערוכה הנערכת במקביל לכנס משמשת מכשיר שיווקי יעיל וממוקד

המאפשר מפגש ישיר בין הגופים העוסקים בתחום לבין משתתפי הכנס.

 

תצוגה מיוחדת – היערכות הרשות המקומית לחירום-אמצעים ופתרונות

 

מינהל החירום במשרד הפנים פירסם קול קורא בנושא הסיוע התקציבי לרשויות המקומיות בתחום המוכנות לחירום. הסיוע יתמקד השנה באמצעים הבאים:

מרכיבי השליטה ברשות, מרכז הפעלה, מחסני חירום, מוקד חירום, חפ"ק, מפקדות רובעים. 

 

להלן אפשרויות החשיפה והתצוגה

העומדות לרשות הגופים המעוניינים לפגוש את משתתפי הכנס:  


תצוגת טכנולוגיות בכנס    

 כ- 6 מ"ר -   5800 ש"ח

מחיר לכל עמדת תצוגה נוספת  - 5250 ש"ח 

·       המחירים אינם כוללים מע"מ

·       עמדת התצוגה - שטח תצוגה ללא כל עזרים ובינוי (רצפה) בשטח המוגדר. באחריות המציג הצבת התצוגה, הציוד והאמצעים. ניתן לקבל שקע חשמל רגיל אחד. התצוגה תבוצע בהתאם להנחיות טכניות ובטיחותיות אשר יפורסמו על ידי המארגנים.

·       תצוגות חוץ – יתומחרו על בסיס סוג הציוד המוצג וגודל השטח הרצוי ובכל מקרה לא פחות ממחיר העלות של עמדת התצוגה הבסיסית כנ"ל.

·        

מחיר התצוגה כולל:

·       שטח התצוגה.

·       השתתפות בכנס, ארוחת צהריים וכיבוד לשניי משתתפים

(שובר ארוחת צהריים נוסף למציג – 220 ש"ח + מע"מ)  

על מנת לאפשר חשיפה נרחבת למציגים בתערוכה, יוזמנו קהלים נוספים לביקור  בתערוכה ללא מחויבות להשתתפות בכנס.

מוזמנים: משרדי ממשלה, תעשיות, מוסדות ציבור, קציני פיקוד העורף, רח"ל, מד"א, כב"ה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, מנבט"ים, קבטי"ם, בתי חולים, גופי תשתית, חברות, מפקדי יחידות חילוץ, צח"י, ראשי ערים, מנכ"לי רשויות ויישובים, מהנדסי רשויות, ממוני מל"ח, חברי כנסת וחברי ועדות הממשלה ועוד

לפרטים נוספים והרשמה לתערוכה

"מינהלת כנס החירום הלאומי "

 

מזכירות הכנס - מח' השיווק בטלפון – 03-6489339


 

השנה יוזמנו אנשי מקצוע נוספים לביקור  בתערוכה ללא צורך בהשתתפות בכנס.

 

 לפרטים נוספים והרשמה לתערוכה ניתן לפנות

"מינהלת כנס החירום הלאומי "

מזכירות הכנס - מח' השיווק בטלפון – 03-6489339 

 

 

 

מוטרולהביפרקוליטסטאברות6אגמ12אורטק13איקיואיי7ארקוסל14בית אל5גזית11יהודהטל10מדא8מפרם לוגוסקופ4קוליטסטקרונוס9

 

 

 אייפרד1