קטגורייה 1

להלן אפשרויות החשיפה השונות למשתתפי הכנס:

חסות פלטינה
מחיר: 100,000 ש"ח , מוגבל לנותן חסות -1 .

החסות כוללת:

 • לוגו החברה בכל פרסומי הכנס (הזמנות, אתר הכנס ,תקצירי ההרצאות, פרסומות( תוך ציון התואר “חסות פלטינה”).
 • לוגו החברה על כל שילוט ומיתוג הארוע: במה בכל אחד ממסלולי ההרצאות, עמדות הרשמה וכל שילוט נלווה.
 • קישור מאתר הכנס לאתר הבית של נותן החסות.
 • הפצת חומר שיווקי למשתתפי הכנס והתערוכה.
 • פרסום מודעה בתכנית הכנס.
 • שטח תצוגה
 • 10 הזמנות להשתתפות בכנס (שווי כל הזמנה 550 ש”ח+מע”מ)חסות זהב
מחיר: 60,000 ש"ח , מוגבל ל - 3 נותני חסות.


החסות כוללת:

 • לוגו החברה בכל פרסומי הכנס )הזמנות, אתר הכנס ,תקצירי ההרצאות, פרסומות( תוך ציון התואר “חסות זהב”
 • לוגו החברה על כל שילוט ומיתוג הארוע: במה בכל אחד ממסלולי ההרצאות, עמדות הרשמה וכל שילוט נלווה
 • קישור מאתר הכנס לאתר הבית של החברה
 • פרסום מודעה בתכנית הכנס.
 • שטח תצוגה
 • 5 כרטיסי כניסה לכנס, להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס הינו 550 ש”ח+מע”מ)חסות למושב / מסלול (אולם הרצאות)
מחיר: 40,000 ש"ח , מוגבל ל - 4 נותני חסות (1 לאולם) .


החסות כוללת:

 • לוגו החברה בכל פרסומי הכנס (הזמנות, אתר הכנס, דוא”ל, פרסומות)
 • מיתוג המושבים באולם ההרצאות .
 • שילוט בכניסה למושב
 • חלוקת חומר שיווקי לכל משתתף במושב הכנס
 • שטח תצוגה 6 מ”ר)לא כולל עזרי בינוי)
 • 4 כרטיסי כניסה לכנס להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס הינו 550 ש”ח+מע”מ)אירוח ארוחת הצהריים של הכנס
מחיר: 70,000 ש"ח , מוגבל לנותן חסות - 1 .

החסות כוללת:

 • שילוט בכניסה לאולם ארוחת הצהריים
 • מתן אפשרות למיתוג עמדות הכיבוד, שולחנות האוכל, מפיות וכ’ו
 • חלוקת חומר שיווקי לסועדים
 • מיתוג המושבים באולם ארוחת הצהריים .
 • שטח תצוגה
 • 5 כרטיסי כניסה לכנס, להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס הינו 550 ש”ח+מע”מ)חסות לוגו
מחיר: 15,000 ש"ח.

החסות כוללת:

 • לוגו החברה בכל פרסומי הכנס (הזמנות, אתר הכנס ,תקצירי ההרצאות, פרסומות)
 • שטח תצוגה
 • 2 כרטיסי כניסה לכנס להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס הינו 550 ש”ח+מע”מ)חסות תג משתתף
מחיר: 35,000 ש"ח , מוגבל לנותן חסות - 1 .


החסות כוללת:

 • לוגו החברה מודפס על תגי המשתתף
 • שטח תצוגה
 • 2 כרטיסי כניסה לכנס להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס הינו 550 ש”ח+מע”מ)חסות לתיקי משתתף
מחיר: 35,000 ש"ח , מוגבל לנותן חסות - 1 .


החסות כוללת:

 • לוגו החברה מודפס על תיקי המשתתף בכנס
 • שטח תצוגה
 • 2 כרטיסי כניסה לכנס, להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס הינו 550 ש”ח+מע”מ)