תכנית הכנס

 

 

התכנסות

כיבוד 

08:00

ביקור בתערוכת

הטכנולוגיות בשירות החירום

 

 

 

 

 

מליאת פתיחה

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

מושב  צהריים 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון מקצועי לקידום

"תרבות החירום"

במדינת ישראל

פתיחה

יו"ר ועדת ההיגוי של הכנס ה- 7 להתמודדות עם מצבי חירום

תנ"צ (בדימוס) אל"מ במיל' מאיר בן ישי   

מגמות ותמורות במזרח התיכון

סקירה מקצועית, הערכת מצב, השלכות ואפשרויות הסלמה

 דר. עופר ישראלי -   גאוסטרטג, מומחה למדיניות ביטחון בינלאומי והמזרח התיכון במרכז הבינתחומי הרצליה ובמרכז לחקר הביטחון הלאומי שבאוניברסיטת חיפה.

הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירום

יעדים, תפקידים, פעילות

האלוף מיל. מתן וילנאי-השר להגנת העורף לשעבר

        נשיא "הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירום"

מסקנות "ועדת מזרחי" – הזדמנות לשינוי

אלוף מיל. אבי מזרחי – יו"ר הועדה להסדרת האחריות והסמכויות בעורף.**

תפיסת ההפעלה של המרחב האזרחי בחירום

תא"ל מיל. זאב צוק-רם  - ראש רשות החירום הלאומית

האיומים על המרחב האזרחי והאתגרים שהם מציבים

אלוף פיקוד העורף – האלוף תמיר ידעי

 

הפסקת קפה וכיבוד                                                                                                                                 

ביקור בתערוכת טכנולוגיות

השקת "הפורום הלאומי להתמודדות עם מצבי חירום"

חוסן לאומי וחברתי

גורם מרכזי ביכולת העמידה של המרחב האזרחי

רב שיח בהנחיית אל"מ מיל. דר. אבי ביצור

ראש המגמה לביטחון ולהגנת העורף המכללה האקדמית בית ברל

חבר הנהלת "הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירום"

משתתפים:

דר. ברוריה עדיני -  ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת ת"א    

דר. אייל לוין - מרצה בכיר בתכנית לביטחון אוניברסיטת אריאל/ במגמה לביטחון והגנת העורף בית ברל

מר חגי דפנה - מומחה להגנת העורף,קצין מילואים בכיר בפקער, מנכל חברת היעוץ תנופה

שינויים ומגמות בתפיסת ההפעלה של הרשויות המקומיות בחירום

מר אלי רגב  - משרד הפנים, ראש מנהל חירום

מודל הניהול הלאומי בחירום – עמדה

תא"ל מיל. בצלאל טרייבר-ראש רח"ל לשעבר

ארוחת צהריים

מליאה סגורה לחברי הפורום הלאומי 
בחירות ורישום לוועדות המקצועיות
בחירות ורישום לחברי מערכת הביטאון
דיון פתוח בנושא תכניות הפורום ומעמדו המקצועי והציבורי.

התכנית אינה סופית. ייתכנו שינויים ותוספות *באישור דובר צה"ל **בכפוף לאישור סופי

*תכנית ראשונית. ייתכנו שינויים. עדכוני מרצים ותכנים באתר הכנס. בכפוף לאישורים סופיים ולתרחישים בטחוניים.