באנר 6 כנס למצבי חירום ה_8

 לוגו הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירוםמוקטן 8 - Copy

שקף לכנס הגרעין ה-2